Teegurmaanist poliitilise antropoloogia nohiku märkmed meediast, ühiskonnast, (populaar)kultuurist ning elu võimalikkusest pärast läbipõlemist.

Ajakirjanik ja TÜ magistrant.