Suur teesõber, armastab (populaar)kultuuri ja loeb oma lõbuks sotsiaalteooriaid. Silma panevad särama vestlused poliitikast, haridusest, ühiskonnast ja ajaloost. Tulihingeline humanitaar ning tulevane sotsiaalteadlane. 

Päevatööks teaduskommunikatsioon, kraadijahti pean Tartu ülikoolis.